Optometrie

Wat is een optometrist?

Een optometrist is een hoog opgeleide paramedicus en is een soort poortwachter van de oogzorg. Hierdoor kan een optometrist taken van de oogarts overnemen. Een optometrist houdt zich bezig met de oogzorg in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan oogmetingen, contactlenzen aanmeten en alles rondom refractieve chirurgie. Daarnaast zijn ze bevoegd en in staat om de gezondheid van het oog te screenen op de aanwezigheid van oogaandoeningen. Dankzij hun opleiding en onze zeer geavanceerde apparatuur zijn onze optometristen in staat al in een zeer vroeg stadium eventuele afwijkingen of aandoeningen te herkennen. Indien nodig kan de optometrist u doorverwijzen naar een oogarts of andere specialist waar u door onze directie contacten altijd op korte termijn terecht kunt.

Optometrie

Optometrisch onderzoek

Bij een optometrisch onderzoek wordt het oog op gezondheid en functioneren beoordeeld. De gezichtsscherpte wordt bepaald en de oogdruk wordt gemeten. Daarnaast wordt ook de binnenzijde van het oog bekeken, zoals de lens en het netvlies. Indien nodig worden er voor dit laatste onderzoek druppels toegediend om de pupillen te verwijden. Als deze druppels worden toegediend zal de gezichtsscherpte gedurende een aantal uren verminderd zijn. U mag na het onderzoek dan ook niet autorijden. Naar aanleiding van de resultaten kunnen er nog aanvullende onderzoeken gedaan worden zoals een netvliesfoto of een gezichtsveldonderzoek. Indien nodig verzorgen we voor u een verwijzing naar de oogarts of huisarts.

Wanneer een optometrisch onderzoek?

Er zijn verschillende redenen om een optometrisch onderzoek te laten uitvoeren:

  • Wanneer er in de familie een oogaandoening voorkomt, zoals maculadegeneratie of glaucoom.
  • Wanneer er na een eerdere oogmeting in een van onze winkels een aanleiding wordt gevonden om verder uitgebreid optometrisch onderzoek te laten doen.
  • Wanneer er vanwege (oogheelkundige) gezondheid regelmatig een optometrisch onderzoek nodig is (bijvoorbeeld bij diabetes, glaucoom of een hoge bloeddruk)
  • Wanneer u specifieke klachten heeft en graag wilt weten wat hiervan de oorzaak is.
  • Wanneer u geen klachten heeft maar graag wilt weten hoe het met de gezondheid van de ogen gesteld is. (preventief)